หมวดหมู่: ข่าวสังคม

7322 Supalai Big Brother


ศุภาลัย อัดเต็มสูบทุกสูตรวิชาอสังหาฯ ติดอาวุธให้ผู้ประกอบการรายเล็กต่อเนื่อง กับโครงการ Big Brother ปี 8

          นายราชัย ปิยวาจานุสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการโซนจ.ชลบุรีต้อนรับ 2 บริษัทน้องเลี้ยง คือ บริษัท เดอะลิฟวิ่งมายด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัท สิทธินันท์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในระดับภูมิภาค ทั้งจ.บุรีรัมย์ และ จ.ลพบุรี ซึ่งในปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 7 แล้วที่ บมจ.ศุภาลัย ได้เข้าร่วมและสนับสนุนโครงการ “Big Brother” จัดขึ้นโดยสภาหอการค้าไทย โดยในแต่ละปีที่ผ่านมา ศุภาลัยได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่ 300 - 1,000 ล้านบาท ที่ผู้ประกอบการ SME ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 

          ในฐานะบริษัทพี่เลี้ยง ศุภาลัยพร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอสังหาฯ และแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในเรื่องที่อยู่อาศัยแก่กันและกันในมิติต่างๆ อีกทั้งยังมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนในการดำเนินกิจการให้กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ไทยไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจควบคู่ไปกับการก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมโดยรวมต่อไป 

 

 

7322

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!